6. Euroconstruct konference o stavebnictví

6. Euroconstruct konference o stavebnictví

Letos v listopadu se v Praze koná již 76.ročník mezinárodní konference Euroconstruct. Euroconstruct je skupina 19 specializovaných evropských organizací zabývajících se výzkumem a prognózou vývoje evropského stavebnictví. Skupina Euroconstruct vypracovává dvakrát ročně detailní zprávy o aktuálním stavu stavebního sektoru s výhledem na budoucí období 3 let. Konference poskytuje důležité informace především pro vrcholový management, který tvoří globální strategie a rozhoduje o směřování a budoucnosti firem. Pravidelně se konference účastní od 120 do 150 účastníků z celého světa.

Na konferenci bude představena analýza jednotlivých segmentů stavebnictví – bytové výstavby, nebytové výstavby a inženýrských staveb a prognóza jejich vývoje do roku 2016. Každému segmentu bude věnována samostatná přednáška. Zároveň bude prezentována analýza makroekonomické situace Evropy a její další vývoj.

Speciální odborná odpolední část „Příležitosti a výzvy pro Vaše podnikání“ představí přednášky zahraničních i českých předních odborníků na témata nového programového období evropských fondů, sektoru renovací a modernizací budov, potenciálu tureckého trhu a certifikace budov z pohledu energetických úspor.

Konference je určena především pro výrobce stavebních materiálů a strojů, stavební společnosti, projektové kanceláře, architekty, inženýry, dodavatele, developery, investory, finanční instituce, pojišťovny, banky a další společnosti, které ovlivňuje stav a vývoj stavebního trhu.

Více informací o konferenci, tématech a řečnících na

Konferenci v Praze pořádá inženýrská a poradenská společnost ÚRS PRAHA a.s., člen skupiny Euroconstruct.

–>–>

0 Shares