Architektura s rudou hvězdou – bez stigmat a předsudků

Architektura s rudou hvězdou - bez stigmat a předsudků

5. ročník odborné konference
Éra socialismu, tedy léta 1948-1989, v naší zemi zanechala také dědictví architektonické. Jde o stylově velmi různorodý soubor staveb, na nichž mnohdy ulpívá negativní stigma doby a jež jsou neprávem hodnoceny právě jen z politického hlediska. Často přitom jde o stavby, které jsou bezesporu hodnotou samy o sobě a k tomu také cenným historickým svědectvím.

Léta 1948-1989 nám zanechala vynikající i špatné stavby
Schéma či konstrukt, že v architektuře stejně jako ve výtvarném umění existují epochy progresivní a naopak úpadkové, už dějiny umění naštěstí dávno opustily. Dnes už nikdo netvrdí, že gotika je horší než renesance, anebo že naše meziválečná architektura je lepší než ta z let 1948 –1989. Stavby ze všech období představují kulturní dědictví, doklady o životě a smýšlení společnosti, a nejen proto si zaslouží ochranu – říká Jakub Potůček, kurátor NG. 

Jak se k tomuto dědictví chovat? Má cenu tyto objekty rekonstruovat nebo některé zbouráme? Jak se k „socialistické“ architektuře staví památková péče? A proč je laickou veřejností většinou vnímána negativně?

ředevším o těchto problémech bude letošní 5. ročník konference Křižovatky architektury, letos pod názvem „Architektura s rudou hvězdou bez stigmat a předsudků“. Konferenci připravila programová rada pod vedením generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové ve spolupráci s MK ČR.

Koná se 13. června v budově někdejšího Federálního shromáždění v Praze (Nová budova Národního muzea). Součástí programu jsou i case studies a chybět nebude ani diskuze. V rámci doprovodného programu je připravena komentovaná prohlídka veřejných i neveřejných prostor Nové budovy Národního muzea. Konference je určena především zástupcům státní správy a samosprávy, dále památkářům, architektům, urbanistům, projektantům, akademické obci, studentům, developerům a stavebníkům.

Více informací na .

–>–>