Mladí architekti proměnili magistrálu v živé pódium

Mladí architekti proměnili magistrálu v živé pódium

Centrum středoevropské architektury (CCEA) na dva týdny uzavřelo část nejfrekventovanější pražské tepny. Během akce zde budou probíhat koncerty, workshopy pro děti i dospělé, autorská čtení, trhy a taneční vystoupení. Cílem akce je poukázat na neudržitelný stav v okolí magistrály a nabídnout nové možnosti jejího využití jakožto městského bulváru.

Projektu Magistrála – Nová pražská třída se CCEA aktivně věnuje od roku 2010. Letos se organizátoři rozhodli diskutovat projekt s veřejností skrze Otevřenou scénu na nejfrekventovanějším místě severojižní spojky I. P. Pavlova. „Testujeme její novou podobu!“ říká architekt Igor Kovačević, jeden z organizátorů projektu. „Dlouhodobě usilujeme o změnu magistrály na prostředí, kde se mísí auta, chodci, cyklisti, autobusy či tramvaje, kde jsou přes cestu přechody, kde jsou vysazeny stromy, instalovány lavičky, parter je zaplněn bary, restauracemi, obchody, galeriemi i novými veřejnými městskými stavbami,“ vysvětluje architekt. Otevřenou scénu zahájí výtvarná performance Patrika Hábla, který skrze velkoplošnou malbu vytvoří nové prostředí – prostředí pro spontánní činnosti. Malba po skončení akce zůstane na místě jako stopa „nové třídy“.

 
Základní myšlenkou akce je za pomocí preformací, uměleckých intervencí, výstav a happeningů pražských kulturních iniciativ a občanů představit novou interpretaci pražské magistrály. Otevřená scéna – veřejný happening se odehraje na přelomu července a srpna kolem náměstí I. P. Pavlova.  Happening proběhne jako jednorázová akce trvající dva týdny, budou zde umístěné dočasné instalace, prodejné stánky, půjčovna kol a servisy. Během akce zde budou probíhat koncerty, workshopy pro děti i dospělé, čtení, trhy a taneční vystoupení. Prostor navíc ozvláštní městská zeleň. Neméně důležitým cílem je objevování nového formátu a výstupů pro oslovené umělce a schopnost dnešního umění stát se součástí otevřeného procesu. Veřejnost bude vyzvána k účasti v rámci Otevřené scény, pro spontánní představení bude vyhrazen především program od 10 do 19:00. „Chceme dát prostor pro spontaneitu, ulice může žít vlastním životem i bez organizovaných zásahů. Jen je potřeba vytvořit podmínky,“ říká o programu Yvette Vašourková z CCEA, „proto vyzýváme i širokou veřejnost, aby se přihlásila a podpořili naše snažení, třeba vlastním uměleckým vystoupením.“

Novou podobu magistrály svojí účastí podpořili například DJ Lumiere, který zahraje 29. 7. v 19:00. V neděli 4. 8. od 20:00 se můžete těšit na taneční vystoupení Sfida Furioso skupiny PRO ART. Kromě hudebních a tanečních vystoupení, bude v rámci otevřené scény probíhat šachový turnaj či turnaj ve stolním fotbale ve čtvrtek 1. 8. 2013. V rámci odpoledních workshopů si můžete trénovat focení města, kurz povede fotograf Lukáš Cetera (30. 7. o 16:00). Kromě workshopů pro dospělé, je na programu řada akcí pro děti, prostorové hry s uměleckou skupinou Strašné ditě (29. 7.) či výtvarné dílny s Marií Vymazalovou (5 – 6. 8).  Prostor okolo scény bude hostit i trhy,  31. 7. se na I. P .Pavlova  uskuteční bleší trh Super sekáč na Magistrále a 3. 8. Dyzajn na Ípáku.

Všechny vystoupení jsou pro veřejnost zdarma.
26. 7. – 10. 8. 2013
Otevřená scéna / Open stage I. P. Pavlova
Prostor pro spontánní činnosti

Více informací na

zdroj: CCEA – Centre for Central European Architecture, o.s.