Ocenění pro nejvýraznější osobnost české architektury

Ocenění pro nejvýraznější osobnost české architektury

Česká architektura má další ocenění architektům – cenu Architekt roku, která bude udělována každoročně. Pětičlenná porota vybere architekta – osobnost, která se v uplynulém období 5 let nejvíce zasloužila o dobré jméno české architektury. Ve statutu ceny Architekt roku jsou mimo jiné jmenovány kvality oceněného jako: profesní a morální integrita, vysoká úroveň jeho architektonické tvorby nebo konkrétního díla, teoretické, pedagogické, propagační, publikační a popularizační praxe. Vybraný architekt nemusí splňovat všechny tyto kategorie, v některých by však měl nad všechny vyniknout.


Cílem založení této tradice v udělování ceny je snaha vypisovatele společnosti ABF, a.s., pořadatele stavebního veletrhu FOR ARCH, o podporu kvality a odborné, občanské angažovanosti na poli architektury v České republice. Ale i šíření dobrého jména české architektury v zahraničí.

Udělováním této ceny by mohla vznik­nout tradice, která doplní již udělované ceny na české architektonické scéně o skutečné ocenění tvůrčímu a tvořícímu architektovi za jeho kvality, ve smyslu proslulé světové Pritzkerovy ceny, zvané též Nobelova cena za architekturu. Architekti se tedy nebudou do nominací hlásit za poplatek, nýbrž budou nominováni kýmkoli a následně vybráni odbornou porotou.
 
V porotě bude každoročně obměňován 1 člen. Odborná porota roku 2013 zasedala ve složení předseda poroty: Zdeněk Fránek /FUA TU v Liberci, Fránek Architects/, členové: Petr Hrůša /FAST VŠB-TU Ostrava, Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o./, Michal Kohout /FA ČVUT v Praze, Centrum kvality bydlení o. s., UNIT architekti s.r.o./, Regina Loukotová /ARCHIP, GEM architects, s.r.o./, Osamu Okamura /reSITE, ARCHIP, FA STU v Bratislavě, ERA21/.
 
Z užšího výběru nominovala porota na cenu tyto architekty: 
Antonín Novák / Architekti D.R.N.H.

1. Národní centrum zahradní kultury – zahradnictví, Podzámecká zahrada v Kroměříži
Adam Gebrian
2. Série článků v LN, v příloze Orientace
Jan Šépka / Šépka architekti
3. Jízdárna na Zámeckém návrší v Litomyšli – multifunkční sál
Stanislav Fiala / Fiala + Nemec
4. Golf klub Čertovo břemeno
Josef Pleskot / AP ATELIER
5. Konverze plynojemu na multifunkční sál, Ostrava
 
Vítěz obdrží finanční odměnu 50 tisíc Kč.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v rámci galavečera stavebního veletrhu FOR ARCH v Praze dne 18. 9. 2013.

Více informací včetně zdůvodnění výběru finalistů:

–>–>