Poradenství a technická pomoc ZDARMA

Poradenství a technická pomoc ZDARMA

Všem vlastníkům a uživatelům objektů poškozených povodněmi nabízí Baumit, spol. s r.o. odborné poradenství při odstraňování vlhkosti. 

– Poradíme Vám na místě rychlé a účinné řešení při sanaci zdiva, soklu nebo fasády 

– Změříme vlhkost zdiva 
– Odebereme vzorky pro zjištění výskytu solí 
– Doporučíme vhodnou skladbu sanačních omítek na míru 
Pro postižené povodněmi garantujeme slevu v minimální výši 25 % z ceníkových cen na nákup sanačních omítek Baumit Sanova v období do 31. 8. 2013
 
Můžete bezplatně zavolat na naši poradenskou linku 800 100 540 nebo nás ovat e-mailem na [email protected]. Doporučený postup sanačních prací a další informace naleznete na www.baumit.cz  
Baumit Sanova omítky představují osvědčené systémové řešení, po aplikaci umožňují vysychání zdiva, a to při současném využívání interiéru. Tyto výrobky mají výhodné technické parametry, které zamezují vzniku dalších škod a splňují přísná kritéria směrnice WTA.
0 Shares