Předvídání chování davu je nyní možné

Předvídání chování davu je nyní možné

Zřejmě každý z nás se někdy stal součástí davu lidí, ať už jako návštěvník fotbalového či hokejového utkání, koncertu nebo jenom jako cestující v hromadné městské dopravě. Změny lidského chování způsobené koncentrací většího množství osob na omezeném prostoru jsou nepřehlédnutelné. V davu jsou lidé anonymní, necítí se tolik odpovědní za své činy a mají silný sklon k napodobování ostatních. Dav se tak za určitých okolností může stát jakousi časovanou bombou. Stačí, aby někdo například vykřikl „Hoří!“, lidé znervózní, začnou křičet a vypukne panika, která může mít tragické následky.

Veřejná prostranství a budovy jsou samozřejmě koncipovány tak, aby k větší koncentraci lidí na omezeném prostoru pokud možno vůbec nedocházelo. Otestovat takovýto koncept v praxi však doposud bylo v podstatě nemožné. V konečném důsledku tak nezbývalo než doufat, že se v případě kritické situace lidé rozejdou bez komplikací a újmy na zdraví. V budoucnu by však již podobné testování mohlo být pro návrháře rutinou. Vývojáři společnosti Siemens totiž představili nový software, který umožní předpovídat chování davu, a to až desetkrát rychleji, než v reálném čase.

Program je založen na matematickém modelu, který zadaný prostor rozčlení do jednotlivých buněk, ve kterých se jedinci v modelu pohybují. Tyto buňky mají různé vlastnosti podle toho, zda jsou obsazeny překážkou, člověkem, či zda jsou volné. Buňky s překážkou nebo jiným člověkem působí na jedince v modelu odpudivou silou, podobně jako magnety se shodnými póly natočenými k sobě. Osoba se tak těmto buňkám vyhýbá a míří v modelu ke svému cíli, například výstupním dveřím.

Aby byla situace modelována co nejrealističtěji, je rychlost pohybu osob upravována podle toho, zda jdou po rovině, do schodů či do kopce. Protože však vývojářům nešlo jen o přesnost, ale i o rychlost činnosti programu, nepočítá software složitě dráhu pohybu každé osoby zvlášť. Místo toho jednoduše sleduje statusy jednotlivých buněk, a dokáže tak přesně a rychle předpovědět chování až několikatisícového davu. Na grafickém výstupu poté může operátor pozorovat malou armádu barevných panáčků. V místech, kde jich je málo, mají zelenou barvu, která s rostoucí hustotou davu přechází do červené. Program nemá sloužit pouze pro bezpečnější plánování únikových cest, ale může pomoci i při nácviku evakuací záchrannými složkami. Právě při těchto akcích existuje velké nebezpečí vzniku davové paniky, jež může být díky efektivnímu postupu při evakuaci výrazně eliminována.

Software dokáže pracovat i s mimořádně rozsáhlými lokalitami, v nichž se pohybuje několikatisícový dav. Model přesto dokáže simulovat jeho pohyb desetkrát rychleji, než v reálném čase.

-vb-
zdroj:

0 Shares