Projektování na nové energetické standardy

Projektování na nové energetické standardy

Odbornou konference Projektování na nové energetické standardy se koná ve dvou termínech, a to ve čtvrtek 25. 4. 2013 při příležitosti Mezinárodního stavebního veletrhu IBF 2013 v Brně a ve středu 29. 5. 2013 v Praze.


Hlavním tématem konference je navrhování domů podle nových tepelně-technických požadaů, aktuální informace o dotačním programu nová zelená úsporám, navrhování zelených střech, řešení tepelných vazeb a konstrukčních detailů pro nízkoenergetické a pasivní domy. Během konference budou prezentovány jednotlivé unikátní nástroje společnosti Isover, které jsou významnou pomůckou pro snadnější projektování staveb podle nových energetických standardů. Konferenci zahajuje jeden z nejvýznamnějších architektů pasivních domů Ing. Arch. Josef Smola.

Úvodní konference se koná v Brně ve čtvrtek 25. 4. 2013 od 17:00 – 21:00 na brněnském výstavišti v pavilonu E. Těšit se můžete na zajímavá témata obohacená hudebním vystoupením, losováním o lákavé ceny a rautem.

Na brněnském výstavišti můžete také navštívit od 23. 4. – 27. 4. 2010 výstavní expozici společnosti Isover, stánek 166, pavilon P. Na stánku máte možnost využít poradenství odborných pracovníků společnosti, získat řadu informačních materiálů k produktům a k nízkoenergetické a pasivní výstavbě. Bezplatnou vstupenku si můžete stáhnout na .

Obě konference jsou zahrnuty do celoživotního vzdělávání ČKAIT (1 bod) a ČKA (2 body). Více informací a možnost přihlášení na konference v Brně i v Praze naleznete na .  

zdroj: Isover

0 Shares