Soutěž o dva víkendové pobyty v lůně přírody

Soutěž o dva víkendové pobyty v lůně přírody

Vyzkoušejte si bydlení ve dřevostavbě!

Soutěžní otázka:
Kdy se koná Salon dřevostaveb 2013?
A) 1. 1.–15. 1. 2013
B) 21. 2.–24. 2. 2013
C) 20. 12.–31. 12. 2013

Správnou odpověď najdete uvnitř časopisu HOME 1-2/2013.

Dům Futura Freestyle umožňuje široké veřejnosti „testovací jízdu“ v moderní dřevostavbě se vším všudy. Nachází se v nádherném prostředí na pomezí Českého ráje a Jizerských hor. V tomto konceptuálním domě získáte přímou zkušenost s touto technologií a typem architektury i designu.

Jako hosté můžete sami posoudit, jak se v podobné stavbě bydlí, ověřit si na vlastní kůži ergonomii jednotlivých prostorů zařízených kvalitním nábytkem v moderním designu. Dům obklopuje malebná krajina a obec Pulečný se nachází v blízkosti pěších i cyklistických tras a několika lyžařských středisek.

Více informací na:

Odpovědi posílejte prostřednictvím SMS do 13. 3. 2013 na číslo 903 33 10 ve tvaru:
HOMEmezeraSPRAVNAODPOVEDmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraADRESA
Příklad: HOME A Martin Novak Prazska 18 102 00 Praha 10

Cena SMS je 10 Kč včetně DPH. Provozovatelem služby je Jaga Media, s. r. o. Technicky zajišťuje Airtoy, a. s., infolinka 602 777 555, [email protected], www.platmobilem.cz.

Cena zahrnuje 2denní pobyt (2 noci) v domě Futura Freestyle pro 2 osoby v termínu dle vlastního výběru.
Ceny získávají účastníci soutěže, jejichž SMS zpráva bude 100., 150. v pořadí. Výherce naleznete na cwang.info.
Finanční hodnota dárků odpovídá běžným prodejním cenám v obchodech uváděným včetně DPH.

Soutěž o dva víkendové pobyty ve dřevostavbě
Všeobecné podmínky

1. Soutěž o dva víkendové pobyty ve dřevostavbě (dále jen soutěž) probíhá na území České republiky.
2. Účastníkem soutěže se stává každý čtenář časopisu HOME a cwang.info, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázku.
3. Organizátorem soutěže je vydavatelství Jaga Media, s. r. o., se sídlem Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10, IČO: 27076695, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 94517.
4. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci firmy Jaga Media, s. r. o., Prodesi v.o.s., a společnosti Airtoy, a. s.
5. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
6. Jaga Media, s. r. o., si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv bez náhrady zrušit.
7. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
8. Ve sporných případech si Jaga Media, s. r. o., vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
9. Do soutěže bude zařazen každý účastník, který pošle SMS ve správném tvaru se všemi předepsanými náležitostmi na správné číslo a odpoví správně na soutěžní otázku v aktuálním čísle časopisu HOME, kde bude soutěž vyhlášena v řádném hlasovacím období.
10. Ceny – 2x víkendový pobyt pro 2 osoby v dřevostavbě FuturaFreestyle v Pulečném v získávají účastníci soutěže, jejichž SMS zpráva bude v tomto pořadí pro časopis:
HOME 1-2/2013: 100., 150.
11. Výherci budou o výhře informováni organizátorem telefonicky nebo poštou po skončení soutěže.
12. Výhry nad 10 000 Kč představují částku po zdanění srážkovou daní.
13. Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje uvedeným společnostem souhlas, aby adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho u využily pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanismus soutěže

1. Soutěž bude probíhat:
14.2.-13.3. 2013(00:00:00) v časopise HOME 1-2/2013
2. Úkolem soutěžících je zodpovědět jednu soutěžní otázku uveřejněnou v časopise HOME podle rozpisu uvedeného výše.
3. Účastník soutěže odpoví na otázku prostřednictvím SMS.
4. Výherci se stanou soutěžící, kteří poslali správnou odpověď ve správném tvaru SMS a jejichž SMS byla v pořadí podle rozpisu uvedeného v bodu 10.
5. Jméno a příjmení výherce zveřejní Jaga Media, s. r. o., na cwang.info.

III. Předání výher

1. Výherce uje Jaga Media, s. r. o., prostřednictvím České pošty nebo telefonicky.
2. Cenu výherci předá Jaga Media, s. r. o., po předchozí dohodě s výhercem.
3. Výherce je povinný si výhru vyzvednout podle podmínek specifikovaných v oznámení o výhře.
4. Výherci mladšímu než 18 let bude výhra předána pouze za přítomnosti jeho zákonného zástupce.
5. Výhry nemohou být proplaceny v hotovosti.

–>–>

0 Shares