Urbanistická soutěž: Širší centrum Karlových Varů

Urbanistická soutěž: Širší centrum Karlových Varů

Dne 30. 1. 2013 vyhlásilo statutární město Karlovy Vary soutěž o nejlepší urbanistické řešení širšího centra města. Zadané území má asi 100 hektarů a mimo autobusové a vlakové nádraží obsahuje například i bývalý pivovar a rozsáhlé plochy v sousedství bývalého zimního stadionu. Vzhledem k velké urbanistické hodnotě v rámci města, předpokládá zadavatel účast smíšených týmů architektů a dopravních inženýrů.

V Karlových Varech se počítá s rozsáhlou výstavbou nejen v rámci veřejných investic, ale i záměrů soukromých developerů a investorů, kteří své projekty umísťují na plochy dnes již nefunkčních areálů. Zastupitelé si uvědomují možnou dramatickou změnu obrazu a fungování města, proto hledají jasnou a kvalitní koncepci pro příštích 20-30 let. Navržená koncepce by měla ukázat optimální způsob využití řešeného území, stanovený po posouzení únosnosti tohoto území, a to zejména z pohledu dopravy.

Zadavatel zdůrazňuje tyto body zadání:
a) Návrh prostorového a funkčního uspořádání a využití území řešené části města
b) Návrh dopravního řešení se zvláštním přihlédnutím k řešení veřejné dopravy v širším kontextu
c) Vyjádření únosné zátěže území

Soutěžní návrhy bude posuzovat jedenáctičlenná komise, která je z velké části tvořena nezávislými odborníky. Vítězný projekt bude oceněn 250 000 Kč, druhý 170 000 Kč a třetí 100 000 Kč. Vítěz navíc získá možnost uzavřít s městem smlouvu na zpracování studie dané lokality. Návrhy je nutné odevzdat do 23. 4. 2013 do 14.30 hodin. Následné zasedání soutěžní komise proběhne nejpozději 21 dnů po odevzdání soutěžních návrhů.

Více informací a podklady najdete na

zdroj: mmkv.cz