Vybrané materiály PROFIMIX automaticky se zimní úpravou

Vybrané materiály PROFIMIX automaticky se zimní úpravou

S přicházející zimou usíná většina staveb zimním spánkem. Se speciálně upravenými cementovými potěry, zdicími maltami a tepelněizolační maltou lze pracovat, i když teplota klesne pod bod mrazu. Společnost KM Beta dodává od začátku listopadu až do konce března vybrané směsi PROFIMIX automaticky se zimní úpravou.

Za zimní období obecně pokládáme období mezi 1. listopadem a 31. březnem, případně období před i po tomto datu, kdy teplota v noci poklesne pod bod mrazu po sobě jdoucí 3 dny. Při dodržení několika základních zásad umožní zimní úpravy receptur tvrdnutí směsí PROFIMIX i za nízkých teplot až do teploty -5°C. Díky tomu lze stavební sezónu prodloužit až o celý měsíc.

Cementové potěry a zdicí malty se zimní úpravou

Zimní úprava se týká cementových potěrů KMB PROFIMIX CP 101 a CP 101 j, CP 102 a CP 102 j a CP 103.
Až do teploty -5°C lze pracovat také se zdicími maltami PROFIMIX se zimní úpravou. Nabídka zahrnuje cementové malty pro zdění z klasických prů (ZM 901, ZM 901 j, ZM 902), dále malty ke zdění s pry typu THERM (lehčená malta ZM 905, ZM 911, ZM 912), na pórobeton (ZM 906), k ručnímu tenkovrstvému zdění vápenopískových a betonových bloků (ZM 920, ZM 921), navíc zakládací maltu (ZM 910), tepelněizolační maltu (TM 501) a další materiály.

Více o materiálech PROFIMIX najdete na stránkách .

–>–>