Vyhlášen druhý ročník architektonické soutěže MĚSTA BEZ SMOGU

Vyhlášen druhý ročník architektonické soutěže MĚSTA BEZ SMOGU

Společnost Českomoravský cement, a. s., vyhlašuje k  1. 3. 2013 na soutěžních stránkách www.bezsmogu.cz architektonickou soutěž Města bez smogu. Soutěž navazuje na mimořádně úspěšný první ročník, který se uskutečnil v roce 2011.

Cílem soutěže Města bez smogu je obeznámit odbornou i širokou veřejnost s možností užití unikátní technologie TX Active ve stavebnictví, stejně jako podpořit tvorbu studentů a mladých architektů. Ti mohou v rámci soutěže navrhnout libovolný betonový objekt, určený pro veřejné prostranství, který bude díky použití speciálního cementu čistit vzduch ve svém okolí. Beton vyrobený z cementu s technologií TX Active na sebe váže škodlivé oxidy dusíku – hlavní původce smogu, přeměňuje je ve zdraví neškodné látky a redukuje tak znečištění ovzduší. Navíc má tento materiál do jisté míry samočisticí vlastnosti.
 
Soutěž je určena studentů oborů architektury, stavebnictví, designu a výtvarných umění, stejně jako autorizovaným osobám, odborníků a zájemcům z řad těchto oborů.

Termíny soutěže
1. 3. 2013    Vyhlášení druhého ročníku soutěže Města bez smogu
22. 4. 2013     Ukončení odevzdávání soutěžních návrhů
29. 4. 2013     Zasedání odborné poroty
2. 5. 2013     Spuštění on-line hlasování široké veřejnosti
29. 5. 2013     Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže

Hodnocení, ceny pro soutěžící i hlasující
Odborná porota bude u soutěžních návrhů hodnotit kvalitu architektonického a urbanistického řešení, způsobilost k realizaci, zdůvodnění vhodnosti použití technologie TX Active, kreativitu, nápaditost a estetičnost. Porota udělí tři hlavní ceny ve výši 50 000 Kč, 20 000 Kč a 10 000 Kč, dále bude předána Cena generálního ředitele a případně ceny partnerů soutěže.

Všechny návrhy, které splní soutěžní podmínky, budou vystaveny na stránkách soutěže, kde také proběhne on-line hlasování široké veřejnosti. Autor nejlépe oceněného návrhu bude odměněn finanční částkou 10 000 Kč. Tři vylosovaní hlasující potom obdrží hodnotné věcné výhry: tablet iPad a dva tablety Google Nexus 7.

Složení odborné poroty
Ing. arch. Ludvík Grym, Ing. arch. Markéta Veselá, Ing. Jan Hrozek, Ing. arch. Pavel Jura, Ing. arch. Petra Gescheidtová
Náhradní členové: Ing. arch. Václav Kocián, Miroslav Příkopa

Technologie TX Active

Podstatou technologie je urychlení procesu rozkladu škodlivých látek prostřednictvím fotokatalýzy. Tím dokážou stavby, ve kterých je tato technologie použita, redukovat škodliviny (především původce smogu oxidy dusíku) ve svém okolí a navíc mají samočisticí vlastnosti. Tato technologie může být použita všude tam, kde se uplatňuje běžný cement – tedy na stavby dopravní, pohledové betony, střešní tašky, dlažbu, protihlukové stěny, fasádní panely a další.

Vyhlašovatel soutěže
Vyhlašovatelem soutěže je společnost , přední výrobce stavebních materiálů v České republice, která je součástí mezinárodní skupiny HeidelbergCement.

Veškeré informace o soutěži, kompletní znění soutěžních podmínek, představení loňského ročníku, soutěžní poroty nebo technologie TX Active naleznete na soutěžní stránce .

Sledujte průběh soutěže také na jejím samostatném profilu na .

Hlavní partner soutěže: Archiweb.cz
Mediální partneři soutěže: ASB, Beton TKS, Design Cabinet, Dům a zahrada, Enviweb.cz, ERA 21, Happy materials, HOME, Realizace staveb, Stavba, Stavebnictví, Stavitel, Těžební unie, TZB-info.cz
Partnerské školy: Fakulta architektury VUT v Brně, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Fakulta umění a architektury TUL, Katedra designu VŠUP, Fakulta stavební VŠB-TUO, Katedra stavebnictví VŠTE, Fakulta umění a designu UJEP v Ústní n. L.
Odborní partneři: Betotech, Českomoravský štěrk, a. s., Českomoravský beton, a. s.
Soutěž je v souladu se Soutěžním řádem ČKA.

–>–>