Čtvrť designu v Saint-Étienne

Čtvrť designu v Saint-Étienne

V areálu bývalé továrny na zbraně na severu města Saint-Étienne v říjnu minulého roku slavnostně otevřeli Cité du design – městečko zasvěcené designu. Instituce Cité du design, založená před čtyřmi lety, tak v jedné z budov původní továrny získala vlastní velkorysé prostory. Hlavním cílem organizace je připravovat Bienále designu, které od roku 1998 láká odbornou i laickou veřejnost.

Kdysi směli do areálu manufaktury vstupovat pouze zaměstnanci a ještě dlouho po ukončení výroby zůstaly její prostory většině obyvatel neznámé. Díky iniciativě Cité du design je dnes místo přístupné veřejnosti. „Je to místo otevřené svému okolí. Lze ho tvarovat a přizpůsobovat – je navrženo tak, aby vyhovovalo našim rozmanitým aktivitám,“ říká ředitelka Cité du design Elsa Francès.

Novou budovu areálu nazvanou La Platine (francouzsky platina, ale příznačněji také šasi) navrhl pařížsko-berlínský ateliér LIN. Budova slouží městečku designu jako ústřední polyfunkční prostor a je situovaná na ose mezi hlavním vstupem do areálu a budovou sídla Cité du design. Jednoduchá forma kvádru se táhne v délce téměř 194 metrů podél majestátního oplocení. O tom, jaké čestné místo zastává v Saint-Étienne architektura, vypovídá vyhlídková věž od ateliéru LIN, která přitahuje pohledy návštěvníků.

V La Platine lze najít výstavní prostory, vstupní halu s butikem, přednáškový sál, seminární místnosti, mediatéku, sklad materiálů, restauraci či skleník o ploše 440 m2. Na první pohled jednoduchá budova skrývá inovativní koncept fasády a celkového umístění na pozemku. Kopíruje mírně se svažující terén a je od něj oddělena vzduchovou mezerou. Fasádu spolu se střešním pláštěm tvoří dvanáct různých typů panelů, které vycházejí z konkrétních požadaů na klima dané místnosti.

Nosná konstrukce vychází z trojúhelníkového prostorového modulu nosníků, který umožňuje variabilní dispozice v interiéru. Forma trojúhelníku se uplatnila i jako základní prvek na plášti budovy. Jeho tvar našel uplatnění rovněž v systému fotovoltaických článků a přihlásil se tak k environmentálně šetrnému stavění. Vyrobená elektřina jde do veřejné sítě.

Fabrika v zeleni
Reprezentační budova manufaktury je naproti náměstí a napojuje celý areál na hlavní osu města. Severojižní osa spojuje Cité du design s městem také díky tramvaji, tradičnímu dopravnímu prostředku v Saint-Étienne. Na třech podlažích jsou ve vertikálním směru situované jednotlivé funkční celky. Přízemí patří prostorům pro veřejnost a ateliérům. První poschodí obsadily kanceláře Cité du design a kancelář Bienále. Třetí poschodí je vyhrazeno přechodnému ubytování pro hostující umělce. Do prostor manufaktury se v říjnu nově přestěhovala Škola umění a designu. Do dvou původních budov fabriky umístila ateliéry – v jedné probíhá praktická výuka, v druhé jsou učebny.

Celkové náklady na vybudování Cité du design činily 64 milionů eur (asi 1,7 mld. Kč), celkový roční rozpočet organizace včetně produkce Bienále designu je 9 milionů eur (234 mil. Kč).

Areál čtvrti designu doplňují dva městské parky, které navazují na náměstí před manufakturou. Po diagnostice existujících stromů a stanovení charakteristik místa vznikly dva odlišné parky. Park na jižní straně náměstí tvoří souvislý trávník s původními stromy. Severní park zahrnuje větší množství zeleně a v parteru umožňuje instalaci krátkodobých výstav. Oba parky vyniknou díky scénickému večernímu nasvícení i v nočních hodinách, kdy jsou zavřené.

Lucia Hakelová
Autorka je architektka a nezávislá publicistka v Bratislavě.

Foto: © LIN Finn Geipel + Giuila Andy – Yan-Olivier Kunze

0 Shares