Partneři sekce:

Nejnovější verze BIM systému v Česku

Nejnovější verze BIM systému v Česku

Nová, plně lokalizovaná verze BIM systému pro menší projekční kanceláře a stavební firmy přináší další zjednodušení projekční činnosti.

Nejnovější verze programu ArchiCAD SE nese označení 2012 a v Česku byla zpřístupněna v únoru. Jde o CAD/BIM technologii pro 3D navrhování a projektování budov optimalizovaná pro malé kanceláře, a to jak z pohledu počtu projektantů, tak z pohledu velikosti zakázek.

ArchiCAD SE umožňuje vytvoření 3D modelu a následné generování všech stupňů projektové dokumentace. Omezení oproti velkému ArchiCADu vychází z určení SE a týká se hlavně týmové a mezioborové spolupráce, modelování speciálních konstrukcí. Dalším omezením je to, že není k dispozici 64bitová verze pro Windows. Naopak funkce programu zahrnují zase řadu vylepšení velkého ArchiCADu, jako jsou částečné zobrazení konstrukcí, natočení pohledů, stíny v pracovním okně OpenGL, texty u kót, Excel v interaktivních výkazech, rozšířené nastavení oken a dveří, pravítko a přímé načítaní geodetických dat. ArchiCAD SE 2012 má stejné jádro jako ArchiCAD 15, jedná se o robustní a dobře otestovaný systém. Z funkcionality a nástrojů patnáctky zpřístupňuje SE 2012 například neomezený přístup ke GDL objektům a API funkcím až do verze ArchiCADu 15, aktualizovaný DWG-DXF I/O převodník, interaktivní 3D pracovní prostor využívající 3D vodicí čáry a pracovní roviny a automatické inteligentní konstrukční vazby mezi objekty se zachováním potřebné flexibility.
 
střechy,oknoSnadné projektování střech
Velmi propracovaný je nástroj nazvaný Komplexní střechy. Konstrukci jakéhokoli tvaru střechy lze vymodelovat několika kliknutími myší. Komplexní střecha může být složena z mnoha střešních segmentů různého sklonu, které jsou dále sestaveny z několika úrovní. Střechu lze následně upravovat jako celek nebo jako samostatné střešní desky.

Mezi konstrukcemi lze nastavit Inteligentní vazby. Vazby jsou asociativní, což znamená, že úprava jednoho objektu změní i všechny objekty navázané. ArchiCAD SE poskytuje srozumitelnou grafickou zpětnou vazbu pro jednoduchou práci se všemi typy operací s tělesy (boolean operace) a ořezávání či zarovnávání střech.

Vylepšený nástroj Střešní okno nabízí jednodušší a intuitivnější ládání střešních oken do Komplexních střech. Střešní okna, světlíky i vikýře se automaticky přizpůsobují změnám geometrie střechy. Dialog nastavení Střešního okna je obdobný práci s objekty Dveře/Okna.

Konstruování v prostoru zjednodušují 3D editační roviny. Jedná se o dočasně zobrazované pracovní roviny s vodicími čarami, na které reaguje inteligentní kurzor. Díky tomu lze i ve 3D umísťovat objekty s absolutní přesností. V pracovních rovinách lze využít uchopovací síť včetně její rotace, lze pracovat s konkrétními body či s jejich průměty.

střechy,oknostřechy,okno
StřechyVazby

Orientaci ve 3D prostoru výrazně zjednodušuje grafická zpětná vazba. Skryté části vybraných objektů jsou podbarveny šedě, jejich umístění ve 3D je lépe pochopitelné. Editační pomůcky jako referenční hrany zdí nebo referenční polygony střech se ve 3D zobrazují automaticky. Lepší „grafiku“ mají i vodicí čáry. Jejich označení, posun a odstranění lze provádět v průběhu modelování, konstruování a rýsování. Lepší zpětná vazba znamená rychlejší práci ve 2D i 3D díky zvýraznění hlavních i uživatelsky definovaných směrů a sledování os X–Y. V případě, že je v ArchiCADu SE 2012 dopracováván projekt vytvořený v předchozí verzi programu (SE2009 nebo SE2010), program automaticky používá pry z nejaktuálnější knihovny. Toto spolu se zpětnou kompatibilitou knihoven zajišťuje co nejplynulejší přechod na nejnovější verzi ArchiCADu SE.

Tomáš Lejsek
 
Autor je ředitel Centra pro podporu počítačové grafiky ČR, s. r. o.

Článek byl uveřejněn v.

–>–>