Partneři sekce:

Nový program pro posouzení statiky cihlového zdiva

Nový program pro posouzení statiky cihlového zdiva

Software pro výpočet statiky podle ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce je díky společnosti Wienerberger nyní k dispozici zdarma na internetových stránkách . Aplikace je určena výhradně pro výpočty statiky zdiva z cihel POROTHERM.

Software dostupný na umožňuje posoudit svislé nevyztužené zdivo z POROTHERMu bez omezení celkové výšky objektu, počtu podlaží či rozpětí stropů. Program je nepostradatelnou pomůckou zejména při řešení posuzování zdiva u složitějších objektů, například se stropy s rozpětím více než 6 nebo 7 m; s více než třemi nadzemními podlažími, případně s výškou více než 20 m. V praxi ho využijí projektanti a statici, kteří se zabývají návrhy rodinných domků, bytových domů a objektů s větším rozpětím stropů. Aplikaci je možné používat bez nutnosti instalace jakéhokoli dalšího softwaru do počítače.

Interaktivní nabídka a jednoduché použití
Protože program poskytuje všechny potřebné údaje o výrobcích POROTHERM, stačí uvést pouze vybraný typ cihly a zvolit z nabízených variant doplněných schématy a obrázky. Následně je třeba zadat zatížení zdiva – osové zatížení a ohybový moment vnášený do zdiva od navazujících konstrukcí (stropů, větru).

Dále pak již program interaktivně nabídne možné varianty uložení či vyztužení stěny pilíři apod. Spolu s tím program sám na základě výběru uživatele dopočte přesné parametry cihelného bloku, a to i ty, jež jsou určitelné pouze na základě laboratorních zkoušek a běžně se neuvádějí. Výsledkem aplikace je tiskový protokol ve formátu se všemi zadanými daty a výsledky výpočtu.

Doporučení skladby zdiva
Spolu se stanovením určením únosnosti zdiva umožňuje software v každém konkrétním případě jednoduše určit pro požadované zatížení i optimální skladbu (typ) zdiva. Díky nabídce programu zde lze velmi jednoduše měnit i typ zdicích materiálů, a to jak malt, cihel, tak i způsob zdění při zachování vstupních podmínek.

Program může pomoci také při řešení dalších výpočtů, například přenesení vodorovného zatížení, použití zjednodušené metodiky posuzování zdiva apod. V tomto případě je zde možné zjistit rozhodující parametry výrobku pro přípravu jiných posudků.

Vždy aktuální data
Aplikace vždy pracuje s aktuálním výrobním sortimentem POROTHERM a konkrétními a přesnými hodnotami potřebnými pro posouzení. Některé z těchto hodnot, jež byly určeny laboratorním měřením, přitom nebyly nikde zveřejněny. Na rozdíl od jiných programů, které jsou k dispozici převážně pouze v podobě excelových souborů, zde již není nutné složitě dohledávat a ručně zadávat jednotlivé parametry posuzovaných prů.

Pouze pro POROTHERM

Program pro posouzení zdiva je určen výhradně pro výrobky POROTHERM, protože zdivo z cihelných bloků ostatních výrobců může vykazovat jinou únosnost i při zdánlivě totožných parametrech cihel (pevnost, rozměry). Tento rozdíl vychází z nového rozdělení cihelných bloků do 4 skupin, přičemž pro zatřídění zdicích prů do skupin je hodnocen i objem všech otvorů v procentech objemu zdicího pru, tloušťky vnitřních a vnějších žeber a tzv. souhrnná tloušťka. Na základě tohoto hodnocení se řadí například většina konkurenčních cihlářských výrobků pro vnější stěny do skupiny zdicích prů 3, zatímco většina výrobků POROTHERM je zařazena do skupiny 2. Zdivo z cihel POROTHERM tak vykazuje podle druhů uvažované malty až o 40 % vyšší únosnost než konkurenční výrobky.

Více informací je k dispozici na .