Akustické chladicí stropy 4

04 | Napenetrování hran
Hrany napenetrujeme pomocí houbičky.

4 / 16