Akustické chladicí stropy 7

07 | Příprava instalace
Potrubí lze podle potřeby prodloužit.

7 / 16