Akustické chladicí stropy 9

09 | Upevnění stropu
Práci usnadňuje předvrtaný montážní rastr z pohledové strany desky.

9 / 16