Akustické chladicí stropy 12

12 | Tmelení
Šrouby a spáry zatmelíme s mírným převýšením.

12 / 16