Akustické chladicí stropy 15

15a | Upozornění
Zkracování nebo úprava je možná pouze u slepých desek, nikdy neřežeme desky s potrubím!

15 / 16