Spárování dlažby z přírodního kamene 2

02 | Navlhčení povrchu dlažby
Očištěný povrch dlažby se důkladně navlhčí vodou.

2 / 12