Spárování dlažby z přírodního kamene 4

04 | Pytel s maltou
Vzduchotěsně zabalená drenážní spárovací malta v plastovém sáčku se vytáhne z nádoby a sáček se rozstřihne.

4 / 12
progressive.ua

sovaro cooler review