Spárování dlažby z přírodního kamene 5

05 | Vysypání malty
Drenážní spárovací malta se vysype na navlhčenou dlažbu.

5 / 12