Spárování dlažby z přírodního kamene 6

06 | Rozhrnutí malty
Pomocí koštěte s dlouhými, tvrdými štětinami se drenážní spárovací malta rovnoměrně rozhrne do spár.

6 / 12