Spárování dlažby z přírodního kamene 7

07 | Vyplnění spár
Je třeba dbát na to, aby spáry byly zcela vyplněné spárovací maltou.

7 / 12