Spárování dlažby z přírodního kamene 9

09 | Navlhčení vyspárované plochy
Plocha s vyplněnými spárami se jemně navlhčí. Voda se však nesmí stříkat přímo na spáry. Takto navlhčená malta ve spárách rychleji zatvrdne.

9 / 12