Spárování dlažby z přírodního kamene 10

10 | Druhé zametání
Nadbytečná spárovací malta se opětovně opatrně zamete koštětem s jemnými štětinami. Koště se pohybuje ve směru diagonálním vůči spárám.

10 / 12