Spárování dlažby z přírodního kamene 11

11 | Ochrana před zatížením
Povrch je potřeba chránit před jakýmkoli zatížením po 24 hodin. Nadbytečná drenážní spárovací malta se z povrchu dlažby mechanicky odstraní tvrdým kartáčem.

11 / 12