Spárování dlažby z přírodního kamene 12

12 | Plné zatížení plochy
Vyspárovaná plocha je plně použitelná až po sedmi dnech.

12 / 12