Spárování dlažby z přírodního kamene 8

08 | Nadbytečná malta
Nadbytečná drenážní spárovací malta se opatrně zamete z povrchu dlažby koštětem s jemnými štětinami.

8 / 12