Omítka se vzhledem dřeva 3

03 | Základní nátěr
Před aplikací dekorativní omítky se na připravený podklad nanese základní nátěr, který je nezbytně nutné důkladně promíchat. Nátěr se neředí!

3 / 22