Omítka se vzhledem dřeva 5

05 | Zamíchání dekorativní omítky
Obsah balení dekorativní omítky se vysype do čisté nádoby se zodpovědně odměřeným množ­stvím vody (5,25 litru na 25 kg balení). Směs se důkladně promíchá tak, aby výsledná konzisten­ce byla soudržná, jednotná a bez hrudek. Nepři­dáváme vodu nad mez určenou instrukcemi!

5 / 22
https://sellmax.com.ua

https://bestseller.reviews