Omítka se vzhledem dřeva 7

07 | Nanášení omítky
Designová omítka se nanese na podklad hladkým, dlouhým ocelovým hladítkem. Ocelové hladítko je nutné držet pod úhlem.

7 / 22