Omítka se vzhledem dřeva 8

08 | Zubové hladítko
Nanesená vrstva dekorativní omítky se přejede zubovou stěrkou o velikosti zubu 10 – 12 mm.

8 / 22