Omítka se vzhledem dřeva 11

11 | Separační přípravek
Na rozvinutou silikonovou matrici se nalije separační přípravek v tenké vrstvě tak, aby po povrchu matrice nestékal.

11 / 22