Omítka se vzhledem dřeva 13

13 | Svinutí matrice
Matrice se svine tak, aby vzor dřeva byl na vnější straně. Struktura dřeva na omítce se vytvoří vtlačením matrice do stále ještě vlhké omítky.

13 / 22
https://plasticsurgery.com.ua