Omítka se vzhledem dřeva 15

15 | Další řady matric
Po opatrném odlepení od omítky se matrice opět svine. Aby se předešlo opakování shodného vzoru dřeva v dalších pruzích, je vhodné matici obracet vzhůru nohama a již otisknutý vzor mírně překrýt. Po každých cca 3 m2 povrchu je nutné matrici opět natřít separačním přípraem.

15 / 22
альпари брокер

coop-menkyo.jp

oncesearch.com/category/teen