Omítka se vzhledem dřeva 16

16 | Přebroušení suché omítky
Spoje mezi jednotlivými otisky mohou mít různou tloušťku a lze je vytvořit pomocí jednoduchých nástrojů nebo dlouhé latě hned po aplikaci. Po uschnutí aplikované omítky se brusným papírem odstraní z povrchu všechny ostré výstupky.

16 / 22