Omítka se vzhledem dřeva 17

17 | Ochrana hran omítky
Před aplikací barevného impregnačního nátěru se hrany omítky oblepí vhodnou páskou.

17 / 22