Omítka se vzhledem dřeva 20

20 | Nanesení impregnačního nátěru
Impregnační nátěr se nanese na připravený podklad štětcem nebo válečkem v jednom pracovním cyklu bez přestáy.

20 / 22
https://topobzor.info

https://topobzor.info