Omítka se vzhledem dřeva 22

22 | Druhá vrstva impregnace
Impregnační nátěr se nanese ve dvou vrstvách metodou „mokrý do mokrého“. Mezi jednotlivými vrstvami je nutné zachovat technologickou přestáu 24 hodin. Tím se zabrání vsáknutí impregnace do minerální omítky.

22 / 22
gas-energy.com.ua