Betonová vila 4

Železobetonové konstrukce jsou navrženy v maximální možné míře jako pohledové.
4 / 8