Budoucnost měst a lidí je závislá na inovativní infrastruktuře