Dokumentace skutečného stavu kolektorové galerie za využití metody 3D laserového skenování 3

Obr. 1 Kolektorová galerie
3 / 5