Dokumentace skutečného stavu kolektorové galerie za využití metody 3D laserového skenování 1

Obr. 2 Příklad modelování trubního vedení
1 / 5