Dokumentace skutečného stavu kolektorové galerie za využití metody 3D laserového skenování 4

Obr. 4 Virtuální 3D model
4 / 5