Dokumentace skutečného stavu kolektorové galerie za využití metody 3D laserového skenování 5

Obr. 5 Výsledný vektorový model
5 / 5