Poznatky z instalace předpětí do různých typů nosných konstrukcí mostů na D1 Hubová–Ivachnová 2

Zainjektované kabely levého mostu 213-00
2 / 4