Poznatky z instalace předpětí do různých typů nosných konstrukcí mostů na D1 Hubová–Ivachnová 3

Pevné spojky, průběžné a kotvené kabely v žebrech, objekt 214-00
3 / 4