Poznatky z instalace předpětí do různých typů nosných konstrukcí mostů na D1 Hubová–Ivachnová 4

Trám objektu 215-00 v průběhu ukládky
4 / 4