Odstraňování azbestu ne vždy probíhá podle zákona foto